GÜMRÜK MEVZUATI

 • 1)

  Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayene edilme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 2)

  Yetkili gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (uygunluk)” kaç yıl geçerlidir? 

 • 3)

  Gümrük işlemlerinde sadece Beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir? 

 • 4)

  Yurtdışı taşımalarında, taşınan yük ile ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 5)

  Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır? 

 • 6)

  Gümrük mevzuatına göre, taşınan yükün fiziki muayenesi ile birlikte belgelerinin de kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 7)

  Karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip eşyanın özet beyanının verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir? 

 • 8)

  Gümrük mevzuatına göre, uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan; kamyon, römork ve yarı römorklar için düzenlenen Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (uygunluk), hangi kurum tarafından verilir?

 • 9)

  Gümrük Kanununa göre transit rejiminde rejim hak sahibine ne ad verilir? 

 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” işlemlerinden birisi değildir? 

 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi Gümrük rejimlerinden biri değildir? 

 • 12)

  Gümrük mevzuatına göre eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına ne ad verilir? 

 • 13)

  Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir? 

 • 14)

  Taşıt Onay Belgesinin (uygunluk) süresi yurtdışında bittiği takdirde aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

 • 15)

  Gümrük mevzuatına göre, Türkiye sınır gümrükleri ile iç gümrükler arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne ad verilir? 


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim