SRC 3 DENEME TESTİ- 2

 • 1) Lastiğin yanağında yazan P215/65 R 15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi ifade eder?
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
 • 3) "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 • 4) AETR'ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 • 5) AETR'ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?
 • 6) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • 8) Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
 • 9) Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?
 • 10) El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?
 • 11) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • 12) Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azlarak diğerlerine geçer?
 • 13) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 • 14) Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
 • 15) Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
 • 16) Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?
 • 17) "Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı yükü Danimarka'ya taşımaktadır." Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 • 18) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 19) Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?
 • 20) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 21) Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
 • 22) Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
 • 23) TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?
 • 24) Türkiye Gümrük Bölgesine eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?
 • 25) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
 • 26) Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?
 • 27) Küresel yer belirleme (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 • 28) Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinde en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 • 29) Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gereken "tespit uygulaması" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 30) Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 • 31) ADR'ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 • 32) İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
 • 33) Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?
 • 34) Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
 • 35) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 36) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
 • 37) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re'sen düşümü yapılan araçların nitelikleri iigili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 • 38) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 • 39) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
 • 40) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 41) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 • 42) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür?
 • 43) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • 44) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
 • 45) Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
 • 46) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?
 • 47) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları halinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 • 48) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 49) "Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcınınaracın ön ve arkasında en az.........metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az.........metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirlmesi gerekir." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukl
 • 50) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim