SRC 3 DENEME TESTİ- 1

 • 1) Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 • 2) Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
 • 3) Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
 • 4) AETR'ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?
 • 5) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, "Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir." Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 • 6) AETR'ye göre, "Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır." Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 • 7) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • 8) Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
 • 9) "İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir." Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi "sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri" değildir?
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
 • 12) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 13) Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?
 • 14) Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 • 15) Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır?
 • 18) Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işareti hangisidir?
 • 19) Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?
 • 21) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 • 22) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 • 23) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşagıdakilerden hangisidir?
 • 24) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • 25) Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, geçiş belgeleri aşağıdakilerden hangisi için düzenlenemez?
 • 26) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 27) Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan "Karayolu Taşıtı Onay Belgesi" en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?
 • 28) Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 • 29) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 30) Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
 • 31) Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 • 32) TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
 • 33) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 • 34) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında "asli kusur" sayılan hallerdendir?
 • 35) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli kusur" sebebi sayılmaz?
 • 36) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 37) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında "adli kusur" sebebi sayılır?
 • 38) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlana trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 • 39) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 40) Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 • 41) CMR Sözleşmesi'ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yaralandığı üçüncü şahışların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?
 • 42) Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi'nin kapsamına girmez?
 • 43) Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yararlanan ve maddi zarar gören kimdir?
 • 44) ADR'ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?
 • 45) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • 46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 47) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 • 48) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir?
 • 49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
 • 50) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim