SRC 2 DENEME TESTİ- 2

 • 1) Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?
 • 2) Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
 • 3) Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 • 4) Silindir bloğunun görevi nedir?
 • 5) AETR'ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 • 6) AETR'ye göre şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?
 • 7) AETR'ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 • 8) AETR'ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 • 9) Müşterisiyle tartışan bir şoförün yardımcısını azarlaması aşağıdaki davranışlardan hangisine örnektir?
 • 10) Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi davranışın özelliklerindendir?
 • 14) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 15) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • 16) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?
 • 17) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 18) Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 20) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 • 21) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 • 22) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
 • 23) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?
 • 24) Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?
 • 25) Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 • 26) Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 • 27) Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
 • 28) Kazazede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 • 29) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • 30) Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinde en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 • 31) Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gereken "tespit uygulaması" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 32) 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
 • 33) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?
 • 34) Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 • 35) Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
 • 36)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

 • 37) "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse.........." Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • 38) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 39) Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 40) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 • 41) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
 • 42) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • 43) "Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az.........net olarak görülebilecek şekilde.........ebadından teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • 44) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
 • 45) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
 • 46) Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
 • 47) "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte.........km den fazla, diğer hallerde.........km den hızla sürülmemesi zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunu
 • 48) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır?
 • 49) Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • 50) Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim