SRC 2 DENEME TESTİ- 1

 • 1) Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?
 • 2) Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
 • 4) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 • 5) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?
 • 6) AETR'ye göre, "Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır." Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi etkili va başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi "kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri" değilidr?
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden biri değildir?
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • 11)

  Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi açıklar?

 • 12) Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?
 • 13) Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
 • 14) Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 • 15) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 • 19) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 • 20) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • 21) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 • 22) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşagıdakilerden hangisidir?
 • 23) Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 24) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 • 25) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 26) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında "asli kusur" sayılan hallerdendir?
 • 27) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşagıdakilerden hangisi trafik kazasında "asli kusur" sebebi sayılmaz?
 • 28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
 • 29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgesi kaç ay geri alınır?
 • 30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümlü sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
 • 31) Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 • 32) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 33) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 34) Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
 • 35) Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
 • 36) Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 37) Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
 • 38) 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 39) Karayolu Taşıma Kanununa göre, aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 • 40) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • 41) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • 42) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
 • 43) "D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları.......ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerk kullanabilirler." Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?
 • 44) "Yetki belgesi sahipleri her seferde......yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla.......personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler." Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz?
 • 45) Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?
 • 46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
 • 47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 48) Aşağıdakilerden hangisi "Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan"biri değildir?
 • 49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
 • 50) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim