SRC 4 DENEME TESTİ- 1

 • 1) Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
 • 2) Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?
 • 3) Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?
 • 4) Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 • 5) AETR'ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?
 • 6) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • 7) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir?
 • 8) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, "ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir." Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden birirdir?
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi "kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri" değildir?
 • 12) Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 • 13) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çeverenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 • 14) Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?
 • 15) Tünel görüşü nedir?
 • 16)

  Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 • 17) Aracınızın arka lastiği patlarsa ne olur?
 • 18) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • 19) Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • 21) Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?
 • 22) Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 • 23) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 • 24) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • 25) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşagıdakilerden hangisidir?
 • 26) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 • 27) Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • 28) Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 • 30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında "asli kusur"sayılan hallerdendir?
 • 31) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli kusur"sebebi sayılmaz?
 • 32) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 33) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?
 • 34) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 • 35) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 36) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç tarafından çekilen azami ağrlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracının sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
 • 37) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir?
 • 38) Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?
 • 39) Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 • 40) Yükün teslim yerine varışından sonra koşulların teslimatı engellediği hallerde, bu konuda sevk mektubunda ek bir talimat yazılmadıysa taşımacı kimden talimat ister?
 • 41) ADR'ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?
 • 42) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?
 • 43) Yana benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • 44) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • 45) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir?
 • 46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdakil ifadelerden hangisi doğrudur?
 • 48) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
 • 49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • 50) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim