(30.05.2012) Tarihli SRC - 5 Sınavı

 • 1) Elementlerden oluşan, toplama borularla birbirine bağlanmış ve sürekli olarak bir taşıma birimine sabitlenmiş taşıt hangisidir?
 • 2)

  Gazların tehlike özelliğine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?

 • 3) Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 • 4) ADR’ye göre, hangi maddeler Sınıf 8 kapsamındadır?
 • 5) Aşağıdaki araçların hangisinde tehlikeli madde taşıması yapılması durumunda ikaz levhaları üzerinde numara bulunması gerekmez ?
 • 6) İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
 • 7)

  ADR’ye göre tehlikeli madde taşımacılığında, araç personelinin yanında bulundurması gereken kişisel koruma teçhizatlarından hangileri tehlikeli madde sınıflarıyla doğru eşleştirilmemiştir?

 • 8) ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?
 • 9) ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?
 • 10) ADR’ye göre, aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi epitel dokuya - deri ya da mukozoya - temas halinde, kimyasal zarar veren ya da sızma nedeniyle taşımacılıkta mallara zarar verici ya da yok edici etki yapan maddeleri içerir?
 • 11) Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?
 • 12) Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
 • 13)

  Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

 • 14) ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?
 • 15) Tehlikeli madde içeren aşağıdaki ambalajlardan hangisi taşıma işleminden hariç bırakılmıştır?
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi parça mal taşımacılığında kullanılmaz?
 • 17) Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü tozlu bir yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
 • 18) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri araçların dolum ve boşaltımı sırasında aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
 • 19) Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?
 • 20) Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?
 • 21)

  Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • 22) Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
 • 23) Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir ?
 • 24)

  Aşağıdakilerden hangisi dökme yükleri taşıma kurallarından birisi değildir?

 • 25) EX/II ve EX/III tipi araçlar aşağıdakilerden hangisini taşımak için imal edilmiştir?
 • 26)

  Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlike sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 27) ”Yön belirleme okları” aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?
 • upload/ty6181d.png
 • 28) İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?
 • 29) Plastikten üretilmiş olan ambalajların kullanım süreleri en fazla kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
 • 30) Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • 31) ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
 • upload/2346d.PNG
 • 32) Tehlikeli madde taşımacılığında “hareket kontrolü” ne anlama gelmektedir?
 • 33) Aşağıdaki tehlike tanımlama numaraları ile açıklama eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?
 • 34) Tünel sınırlama kodu “B5000C” olarak verilen bir taşımada taşınan patlayıcı madde miktarı 5000 kg. dan az ise bu araç aşağıda belirtilen tünellerden hangisinden geçiş yapabilir?
 • 35)

  Patlayıcı madde taşıyan araç ve yük, araç hareket halinde iken hangi sıklıkla düzenli olarak kontrol edilmelidir?

 • 36) Aşağıdakilerden hangisi LPG’ nin özelliğidir ?
 • 37) Taşınan tehlikeli madde ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin taşıma evrakında bulunmasına gerek yoktur ?
 • 38) Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
 • 39) Aşağıdakilerden hangisi su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddelerin sınıf etiketidir ?
 • 40) ADR uygunluk belgesi düzenlenen araçlar hangi sürelerde teknik muayeneye tabi tutulurlar?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim