(04.05.2012) Tarihli SRC - 5 Sınavı

 • 1) ADR‟ye göre, Sınıf.1 kapsamındaki maddeler aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisine girmektedir?
 • 2) Hangi tehlike etiketi aşındırıcı bir maddeyi ifade etmektedir?
 • 3)

  ADR‟ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

 • 4) ADR‟ye göre, Sınıf.2‟ye dahil olan gazlar aşağıda belirtilen tehlike özelliklerinden hangisine sahiptir?
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”in kapsamı dışındadır?
 • 6) Argon, propan ve karbondioksit gazlarının ortak özellikleri nedir?
 • 7) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri yapıştırılmış olan paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?
 • 8)

  ADR‟ye göre Sınıf . 9‟a ait bir madde için “Paketleme Grubu II” ne anlama gelir?

 • 9) Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • 10) Sıkıştırılmış bir gazın özelliği nedir?
 • 11) ADR‟ye göre, ıslanmaya karşı hassas olan tehlikeli madde paketlerinin taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • 12) Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?
 • 13) Bir taşıma birimi ile yapılan tehlikeli maddeler taşınmasında kullanılan ikaz levhasının alt yarısındaki (Örn.: 1830) numara ne anlama gelmektedir?
 • 14) Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?
 • 15) ADR‟ye göre, yangın söndürücüler hangi zaman aralığıyla kontrol edilmek zorundadır?
 • 16) Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?
 • 17) ADR mevzuatına göre bir IBC‟nin maksimum hacim kapasitesi ne kadar olmalıdır?
 • 18) ADR‟ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
 • upload/5911d.png
 • 19) “Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıştır.” Bu durumda sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 • 20) ADR‟ye göre, aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi Sınıfa girmektedir ?
 • upload/6414g.png
 • 21) Elektrostatik yüklenme nasıl olur?
 • 22)

  “Araca yüklenen bir tehlikeli madde ambalajdan sızarak park yerinin zeminine damlamıştır.” Bu durumda sürücü ne yapmalıdır?

 • 23) Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
 • 24) Tehlikeli madde taĢıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 • 25) Bireysel korunma teçhizatının taşıma başlamadan önce sürücüye verilmesinden kim sorumludur?
 • 26)

  Aşağıdakilerden hangisi her zaman yük üzerinde etkilidir?

 • 27) Tehlikeli madde taşıyan bir araçta başlayan bir yangına, toz dolu bir yangın söndürücü ile nasıl müdahale edilmelidir?
 • 28)

  İkaz yeleğinin hangi tür tehlikeli madde taşımacılığı sırasında araçta bulundurulması gerekmektedir?

 • 29) Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli maddeler taşıması yapmaktadır. Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?
 • 30) Aşağıdaki tehlike numaralarından hangisi "çok zehirli madde" anlamına gelmektedir?
 • 31) Tehlikeli madde taşımacılığında “hareket kontrolü” ne anlama gelmektedir?
 • 32) Bir yük farklı cinste ürünleri içermektedir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 • 33)

  ADR 8.1.5 ‟e göre, araçta bulunması gereken donanımların tam ve sağlam olarak verilmesinden kim sorumludur ?

 • 34)

  İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olur?

 • 35) Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
 • 36) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinebilir?
 • 37) Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde sınıfında yer almaktadır?
 • 38) Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir?
 • upload/fg6892s.png
 • 39) ADR‟de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR‟de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?
 • 40) “İzin verilen ağırlığı 7.5 ton olan bir araç ile paketler içinde, işaretleme mecburiyeti olan miktarda tehlikeli maddeler taşınmaktadır.” Sürücü ADR‟ ye göre hangi evrakları aracında bulundurmalıdır?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim