(10.03.2013) Tarihli SRC - 5 Sınavı

 • 1) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına indiğinde nasıl davranmalıdır?
 • 2) Aşağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
 • 3) Paketleme Grubu I ne anlama gelmektedir?
 • 4) Taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 1 Patlayıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?
 • 5) Aşağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?
 • upload/ty7893d.png
 • 6)

  Bir araçta taşınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının değerleri verilmiştir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan başlayarak tehlike öncelik sırası nasıldır?

 • 7) Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?
 • 9) Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde taşınmakta ise araca aşağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?
 • 11)

  İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunur ?

 • 12)

  Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?

 • 13)

  Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?

 • 14)

  Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır ?

 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?

 • 16) Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” Şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?
 • 17) Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
 • 18) I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
        II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.
        Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler taşınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?
 • 19) “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için etkilidir?
 • 20) Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?
 • 21) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?
 • 22) Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?
 • 23) Muafiyet kuralları hangi taşımalarda uygulanır ?
 • 24) Yanıcı maddeler hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?
 • 25) Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önündeki X hangi anlamı taşımaktadır?
 • 26) ADR mevzuatına göre "bir arada yükleme yasağı" ne anlama gelmektedir?
 • 27) Yanan benzinin söndürülmesinde neden su kullanılmaz?
 • 28) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?
 • 29) Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?
 • 30) Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır ?
 • 31) “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
 • 32) Tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit eden bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 • 33) Çok modlu taşımacılık ne demektir ?
 • 34)

  ADR‟e göre; aşağıdakilerden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini gerektiren “yükün kaybolması” şartlarından değildir?

 • 35) Bir ambalajın Birleşmiş Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaşılır ?
 • 36) ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
 • 37) Tehlikeli gazların taşıması ile ilgili aşağıdaki usullerden hangisi yanlıştır?
 • 38) Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?
 • upload/as1941s.png
 • 39) Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?
 • 40) Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?

© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim