SRC 4 DENEME TESTİ

 • 1)

  Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • 2)

  Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

 • 3)

  Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

 • 4)

  Digital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • 5)

  Motor soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6)

  Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır

 • 11)

  Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • 12)

  Araç sürücüsü yük ve eşyayı araçtan indirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorunda değildir?

 • 13)

  Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

 • 14)

  Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için

  kullanılır?

   

 • 15)

  Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

 • 16)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 17)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 18)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 19)

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir?

 • 21)

  İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları      aşağıdakilerden hangisidir?

 • 22)

  Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

 • 23)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır? 

 • 24)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

 • 25)

  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 26)

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

 • 27)

  Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

 • 28)

  Uluslararası taşımalarda malın vergilerinin garanti altına alındığı sisteme ne ad verilir? 

 • 29)

  TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi (uygunluk) nasıl işlem görür? 

 • 30)

  Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınır? 

 • 31)

  Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

 • 32)

  Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 • 33)

  Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? 

  I- Korkutmak veya şaşırtmak 

  II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek 

  III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek 

   

 • 34)

  Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir?

 • upload/rt436X.jpg
 • 35)

  Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır

 • 36)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 37)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

 • 38)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan

  şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

   

 • 39)

  Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 • 40)

  Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim