SRC 2 DENEME TESTİ

 • 1)

  Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

 • 2)

  Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

 • 3)

  Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • 4)

  Digital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • 5)

  Motor soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6)

  Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

 • 10)

  Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

 • 11)

  Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için

  kullanılır?

   

 • 12)

  Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

 • 13)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 14)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 15)

  İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

 • 16)

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir?

 • 18)

  İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları  aşağıdakilerden hangisidir?

 • 19)

  Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayene edilme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 20)

  Yetkili gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (uygunluk)” kaç yıl geçerlidir? 

 • 21)

  Gümrük işlemlerinde sadece Beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir? 

 • 22)

  Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

 • 23)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır

 • 24)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

 • 25)

  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 26)

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

 • 27)

  Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

 • 28)

  Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

 • 29)

  Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 • 30)

  Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır? 

  I- Korkutmak veya şaşırtmak 

  II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek 

  III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek 

   

 • 31)

  Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir?

 • upload/7659x.jpg
 • 32)

  Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 33)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 34)

  Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin  bulundurulması zorunlu değildir?

 • 35)

  Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

 • 36)

  Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 • 37)

  Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 38)

  Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

 • 39)

  Host/hostes temizlik kontrollerini kiminle yapar? 

 • 40)

  (1, 2, 3, 4, 23, 24 numaralı koltukların) Emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir? 


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim