DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ

 • 1)

  Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

 • 4)

  Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamama nedenidir?

 • 5)

  Yorgunluğun temel belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6)

  Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 • 7)

  Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir?

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi bir “Davranış” olarak tanımlanamaz?

 • 9)

  İletişime uymayan ifadeyi seçiniz.

 • 10)

  Yanlış ifadeyi seçiniz.

 • 11)

  Doğru ifadeyi seçiniz.

 • 12)

  Hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

 • 13)

  Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?

 • 14)

  İletişimde geri bildirim nasıl olur?

 • 15)

  Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz.

 • 16)

  Kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru ifadeyi seçiniz.

 • 17)

  Kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru ifadeyi seçiniz.

 • 18)

  Kişiliği etkileyen faktörlerden doğru ifadeyi seçiniz.

 • 19)

  Doğru ifadeyi seçiniz.

 • 20)

  Doğru ifadeyi seçiniz.

 • 21)

  Davranışlar üzerine etki eden faktörü seçiniz.

 • 22)

  Doğru ifadeyi seçiniz.

 • 23)

  Müşteri ilişkilerinde, aşağıdakilerden hangisi yapmamız gerekenlerdir?

 • 24)

  Sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

 • 25)

  Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?

 • 26)

  Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişiliğin özelliklerinden değildir?

 • 27)

  Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 28)

  Aşağıdaki seçeneklerde işte motivasyonu sağlayan faktörler ile Herzberg’in teorisine göre hangi kategoride yer aldıkları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • 29)

  Johari penceresine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 30)

  Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişiliğin özelliklerinden değildir?

 • 31)

  Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?

 • 32)

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 33)

  Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?

 • 34)

  Dinleyebilmek için, ne yapmak gerekir?

 • 35)

  Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücü tutum ve davranışı değildir?

 • 36)

  Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 37)

  Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

   

   

 • 38)

  Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

 • 39)

  Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

 • 40)

  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?

 • 41)

  Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir

 • 42)

  Hava kirliliği, gürültü kalabalık, sıcaklık hangi tür stres çeşidine girer?

 • 43)

  Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerden birisidir?

 • 44)

  Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir ?

 • 45)

  Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

 • 46)

  Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 • 47)

  Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

 • 48)

  Duyu organlarının gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanmasına ne ad verilir?

 • 49)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücüyü etkileyen bedensel faktörlerden değildir?

 • 50)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücüyü etkileyen zihinsel faktörlerden biridir?

 • 51)

  Sürücünün araç kullanmak için fiziksel ve psikolojik yatkınlıkları ne olarak tanımlanmaktadır?

 • 52)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

 • 53)

  Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

 • 54)

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 55)

  Psikoloji nedir?

 • 56)

  Davranış psikolojisi nedir?

 • 57)

  İnsan davranışlarını oluşturan etkinlikler nelerdir?

 • 58)

  İnsan davranışlarını etkileyen faktörler nelerdir?

 • 59)

  Kişiliği oluşturan etkenler nelerdir?

 • 60)

  Sürücü davranışlarını etkileyen faktörler arasında degildir?

 • 61)

  Sürüş yetenegini etkileyen faktörler nelerdir?

 • 62)

  Alkolün kişi üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

 • 63)

  Uykusuzlugun kişi üzerindeki belirtileri nelerdir?

 • 64)

  Hızlı araç kullanan kişinin olumsuz kişilik özelliklere arasında neler olabilir?

 • 65)

  Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

 • 66)

  “Bireylerin belli şartlar altında olaylar ve durumlar karşısında sergiledikleri hareketlere” ne ad verilir?

 • 67)

  Aşağıdakilerden hangisi davranış psikolojisi ve sürücüler arasındaki ilişki kapsamında ele alınamaz?

 • 68)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücü psikolojisi kapsamında ele alınamaz?

 • 69)

  Aşağıdakilerden hangisi davranışlarımıza yön veren iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

 • 70)

  Kişiliğimizi dışa yansıtan davranış tarzlarımızdan hangisini daha çok sergilemeliyiz?

 • 71)

  Aşağıdakilerden hangisi Empati için gerekli değildir?

 • 72)

  Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal ortam içerisinde uyum gösterme nedenlerinden biri değildir?

 • 73)

  Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

 • 74)

  “Otoyolda belli bir yere ulaşmak amacıyla otomobillerine binmiş olan ve birbirini tanımayan iki insanın, birdenbire her şeyi unutmasına, birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girmesine, bu uğurda kendi hayatlarını bile hiçe saymalarına” ne ad verilir?

 • 75)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin trafikte dikkat etmesi gereken unsurlardan biri değildir?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim