YASAL SORUMLULUKLAR ve SİGORTA

 • 1)

  Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 • 2)

  Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3)

  Kısaca  trafik  sigortası   olarak   adlandırılan  sigorta   ile   kasko  sigortası   arasındaki  farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 4)

  Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

 • 5)

  Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 6)

  Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister? 

 • 7)

  Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir? 

 • 8)

  Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir? 

 • 9)

  Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

 • 10)

  Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?  

 • 11)

  Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

 • 12)

  Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? 

 • 13)

  Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

 • 14)

  Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin güvence altına alındığı sisteme ne denir?

 • 15)

  Eşyaların, karayolundan uluslar arası nakliyatı için düzenlenen mukavele sözleşmesine ne ad verilir? 

 • 16)

  Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

 • 17)

  Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?

 • 18)

  Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 

 • 19)

  Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır? 

 • 20)

  Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

 • 21)

  Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?  

 • 22)

  Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 • 23)

  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

 • 24)

  Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

 • 25)

  Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alınması içeren sigorta nedir?

 • 26)

  Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim olacaktır?

 • 27)

  Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 28)

  Eksik sigorta nedir?

 • 29)

  Aşağıdakilerden hangisi sigorta  şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

 • 30)

  Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

 • 31)

  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim