ULAŞTIRMA MEVZUATI (YOLCU TAŞIMA)

 • 1)

  Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisini bulundurulması zorunlu değildir?

 • 2)

  Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

 • 3)

  Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4)

  Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

 • 5)

  Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?

 • 6)

  Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

 • 7)

  Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?

 • 8)

  Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. ücretsiz bagaj hakkı vardır?

 • 9)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

 • 10)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

 • 11)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

 • 12)

  Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

 • 13)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFELİ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

 • 14)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFESİZ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 15)

  Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır?

 • 16)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?

 • 17)

  Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?

 • 18)

  İstanbul’dan Atina’ya yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

 • 19)

  İstanbul’dan Münih’ e yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

 • 20)

  Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

 • 21)

  1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

 • 22)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 23)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 • 24)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 • 25)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

   

 • 26)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 • 27)

  Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

 • 28)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, hangi belgenin aslı taşıtta bulunmadır? 

 • 29)

  Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 • 30)

  Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişiye ne ad verilir?   

 • 31)

  Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır? 

 • 32)

  Uluslararası yolcu taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 33)

  Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 34)

  Yurtiçinde eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 35)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir? 

 • 36)

  Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir? 

 • 37)

  Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? 

 • 38)

  Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır? 

 • 39)

  İstanbul’dan Almanya’ya yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır? 

 • 40)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Şoförler hangi belgeyi almak zorundadır? 

 • 41)

  Kara yolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliği ulaşım sektöründe çalışanları nasıl sınıflandırmıştır? 

 • 42)

  Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur? 

 • 43)

  2918 sayılı Kara Yolları Trafik kanunu aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kara yolları ve trafik ilgili görev ve yetki vermemiştir? 

 • 44)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

 • 45)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 • 46)

  Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 • 47)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 • 48)

  Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 49)

  Taşımacılar kaç aylık süre ile şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 50)

  Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 51)

  Karayolu taşımacılık yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin

  yapılabilmesi için, alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

   

 • 52)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili

  görevi yoktur?

   

 • 53)

   Uluslararası ve yurtiçi yolcu ve turizm taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

 • 54)

  Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder?

 • 55)

  Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımalara ne ad verilir?

 • 56)

  Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla;Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalara ne ad verilir?

 • 57)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 • 58)

  Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 • 59)

  Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir?

 • 60)

  Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

   

  Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

   

 • 61)

  Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

   

  Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

   

 • 62)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 63)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 64)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 65)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz

 • 66)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 • 67)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre; geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya kaldırmaya hangi bakanlık yetkilidir?

 • 68)

  Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir?

 • 69)

  Yetki belgesi sahipleri, ……. süre ile yılda ….. şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı ……………. olan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

   

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

   

 • 70)

  Yetki belgesi sahipleri, en az ceza puanı  alan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?

 • 71)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü ifade eder? 

 • 72)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

 • 73)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  10  ile 17 adet arasında oturma yeri olan aracı ifade eder?

 • 74)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  17  adetten fazla oturma yeri  olan aracı ifade eder?

 • 75)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  9  adet oturma yeri olan aracı ifade eder?

 • 76)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

 • 77)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

 • 78)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

 • 79)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

 • 80)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

 • 81)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her  30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 • 82)

  Aşağıdakilerden 2003 tarihli Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğin amacıdır? 

 • 83)

  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 84)

  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 85)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

 • 86)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

 • 87)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçlara ne ad verilir??

 • 88)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir??

 • 89)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçlara ne ad verilir??

 • 90)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Ulaştırma Bakanlığının görevleri arasında yer alır?

 • 91)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer almaz?

 • 92)

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri arasında yer almaz?

 • 93)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 94)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 95)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 96)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 97)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 98)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 99)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 100)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim