ULAŞTIRMA MEVZUATI (EŞYA-KARGO TAŞIMA)

 • 1)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

 • 2)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

 • 4)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 6)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 8)

  Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

 • 9)

  “Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 13)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 16)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 18)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 21)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 22)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 23)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 • 24)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 • 25)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

 • 26)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 • 27)

  Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

 • 28)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, hangi belgenin aslı taşıtta bulunmadır? 

 • 29)

  Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 • 30)

  Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişiye ne ad verilir?   

 • 31)

  Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır? 

 • 32)

  Uluslararası yolcu taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 33)

  Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 34)

  Yurtiçinde eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? 

 • 35)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir? 

 • 36)

  Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir? 

 • 37)

  Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? 

 • 38)

  Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır? 

 • 39)

  İstanbul’dan Almanya’ya yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır? 

 • 40)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Şoförler hangi belgeyi almak zorundadır? 

 • 41)

  Kara yolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliği ulaşım sektöründe çalışan sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini nasıl sınıflandırmıştır? 

 • 42)

  Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur? 

 • 43)

  2918 sayılı Kara Yolları Trafik kanunu aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kara yolları ve trafik ile ilgili görev ve yetki vermemiştir? 

 • 44)

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

 • 45)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 • 46)

  Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 • 47)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 • 48)

  Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 49)

  Taşımacılar kaç aylık süre ile şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 50)

  Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 • 51)

  Karayolu taşımacılık yönetmeliği kapsamındaki işletmelerin taşımacılıkla ilgili faaliyetlerini yapabilmesi için, alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

 • 52)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili

  görevi yoktur?

   

 • 53)

  Uluslararası ve yurtiçi yolcu ve turizm taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

 • 54)

  Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder?

 • 55)

  Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımalara ne ad verilir?

 • 56)

  Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla;Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalara ne ad verilir?

 • 57)

  Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 • 58)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 • 59)

  Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir?

 • 60)

  Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

   

  Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

   

 • 61)

  Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

   

  Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

   

 • 62)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 63)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 64)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır?

 • 65)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

 • 66)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 • 67)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre; geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirmeye veya kaldırmaya hangi bakanlık yetkilidir?

 • 68)

  Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir?

 • 69)

  Yetki belgesi sahipleri, ……. süre ile yılda ….. şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı ……………. olan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

   

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

   

 • 70)

  Yetki belgesi sahipleri, en az ceza puanı  alan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?

 • 71)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü ifade eder? 

 • 72)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

 • 73)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  10  ile 17 adet arasında oturma yeri olan aracı ifade eder?

 • 74)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  9  adet oturma yeri olan aracı ifade eder?

 • 75)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil  9  adet oturma yeri olan aracı ifade eder?

 • 76)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

 • 77)

  4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı ifade eder?

 • 78)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

 • 79)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

 • 80)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

 • 81)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her  30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 • 82)

  Aşağıdakilerden 2003 tarihli Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğin amacıdır? 

 • 83)

  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 84)

  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 85)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurtiçinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

 • 86)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe il içinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

 • 87)

  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurtdışına kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

 • 88)

  Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre ülke içinde iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

 • 89)

  Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

 • 90)

  Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen, küçük boyutlu koli, sandık, paket, gibi parça eşyaya ne ad verilir?

 • 91)

  Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

 • 92)

  Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?

 • 93)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 • 94)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.”  Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

   

 • 95)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

 • 96)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

 • 97)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir?

 • 98)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.”

  Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

   

 • 99)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 • 100)

  Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim