TRAFİK KURALLARI ve CEZALAR

 • 1)

  Aşağıdaki trafik levhasının anlamı nedir?

 • upload/rt1675z.png
 • 2)

  Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 3)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 4)

  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 • 5)

  Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı BİRİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

 • 6)

  Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

 • 7)

  Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı ÜÇÜNCÜ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

 • 8)

  Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 • 9)

  “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren

  kusurlardan biri değildir?

   

 • 10)

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • 11)

  Otoyollara GİRERKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 • 12)

  Otoyollardan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 • 13)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

 • 16)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

 • 18)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 21)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 22)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 23)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 24)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 • 25)

  Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel

  muayenesi zorunludur?

   

 • 26)

  Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 • 27)

  Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 28)

  Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 29)

  Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 30)

  Otobüs, Minibüs, Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 31)

  Otobüs, Minibüs, Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 32)

  Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

 • 33)

  Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 • 34)

  Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

 • 35)

  Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır?

 • 36)

  Yerleşim yerleri içinde, karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • 37)

  Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 • 38)

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 39)

  Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • 40)

  Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • 41)

  Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

 • 42)

  Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik,aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır?

 • 43)

  Aşağıdakilerden hangisi,şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

 • 44)

  Karayolları Trafik Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir?

 • 45)

  Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

 • 46)

  Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir?

 • 47)

  Aşağıdakilerden hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz?

 • 48)

  Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • 49)

  Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış oldukları tespit edilen sürücüler hakkında hangi işlem yapılır?

 • 50)

  Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim