TIR MEVZUATI

 • 1)

  Uluslararası taşımalarda malın vergilerinin garanti altına alındığı sisteme ne ad verilir? 

 • 2)

  TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi (uygunluk) nasıl işlem görür? 

 • 3)

  Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınır

 • 4)

  TIR Mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınamaz? 

 • 5)

  TIR Sistemi içinde taşıma yapacak taşıtlar için yetkili gümrük idarelerinden alınacak “Taşıt Onay Belgesi (uygunluk)” kaç yıl geçerlidir? 

 • 6)

  TIR Karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır?

 • 7)

  Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 

 • 8)

  Ticaret Odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

 • 9)

  TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

 • 10)

  TIR Sistemine göre sınır kapısından iç gümrüğe verilen süre neye göre belirlenir?

 • 11)

  Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?

 • 13)

  TIR Sistemine göre branda da yapılacak tamirat hangi kuruma bildirilmelidir? 

 • 14)

  TIR Sistemine göre güzergah kat etme süresi kış döneminde ne kadardır? 

 • 15)

  Türkiye’de TIR karnesi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?  

 • 16)

  - “TIR mevzuatına göre, TIR karnesi hamilinin eşya taşımasında kullandığı yetki belgesinde yer alan her bir öz mal aracı için ............ adet, her bir sözleşmeli aracı için ise ....................... adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” 

  Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

   

 • 17)

  TIR Karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak çakıştırılmasına ne ad verilir?

 • 18)

  TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

 • 19)

  "TIR" kelimesinin anlamı nedir?

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi TIR sisteminin avantajlarındandır?

 • 21)

  21- Aşağıdakilerden hangisi TIR sisteminin avantajlarından biri değildir?

 • 22)

  22- Aşağıdakilerden hangisi TIR sisteminin avantajlarından biridir?

 • 23)

  "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 24)

  TIR Sistemi altında eşya taşımaya mahsus belgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 25)

  TIR Sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

 • 26)

  Hareket gümrük idaresince TIR Karnesinin tescil edilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 27)

  Yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili TIR taşımacılığının başladığı yerdeki Akit Taraflardan birine ait gümrük idaresini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 28)

  Bir karayolu taşıtının, TIR taşımacılığı sırasında giriş ya da çıkış yaptığı Akit Taraflardan birine ait gümrük idarelerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 29)

  TIR taşımacılığının sona erdiği yerdeki Akit Taraflardan birine ait gümrük idarelerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 • 30)

  TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan aracın, Akit Taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim