MESLEKİ GELİŞİM

 • 1)

  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2)

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

 • 3)

  Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

 • 4)

  “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma” hangi duygunun yaşandığını gösterir?

 • 5)

  Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

 • 6)

  Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?

 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

 • 8)

  Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

 • 10)

  Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

 • 11)

  Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?

 • 12)

  “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 13)

  Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

 • 14)

  Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

 • 15)

  İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

   

 • 16)

  Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 17)

  Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortama ne denir?

 • 18)

  Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim